การย้อมเส้นใยด้วยสีธรรมชาตินั้น มีข้อจำกัดค่อนข้างมาก เช่น มีการติดสีและความคงทนของสีค่อนข้างต่ำ นักวิจัยเอ็มเทค สวทช. จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีสีย้อมธรรมชาติ สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยเริ่มตั้งแต่การเตรียมสีธรรมชาติแบบสารละลายเข้มข้น และแบบผงพร้อมใช้ ในเฉดสีต่างๆ เช่น น้ำตาลจากเปลือกต้นสะเดา และสีเหลืองจากดอกดาวเรือง ข้อดีคือ ใช้งานง่ายและเก็บรักษาไว้ได้นาน

นอกจากนี้ยังพัฒนาเทคโนโลยีการเตรียมเส้นใยธรรมชาติ เช่น ฝ้าย ไหม ลินิน การย้อมหรือพิมพ์ด้วยสีธรรมชาติ สูตรการเตรียมแป้งพิมพ์สีธรรมชาติที่ช่วยให้เส้นใยติดสี และมีความคงทนของสีดีขึ้น ช่วยลดการใช้และนำเข้าสีเคมี ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย ไปสู่การเป็นผู้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งตอบโจทย์ตลาดทั้งในและต่างประเทศ

 

Tags: , , , , , , , , , ,