การเสวนาพิเศษ เรื่อง “เทคโนโลยีพลิกเกษตรไทยเป็นเกษตรอัจฉริยะ (Disruptive Technology to Smart Farming)”
โดย
– น.สพ.รุจเวทย์ ทหารแกล้ว, รองกรรมการผู้จัดการใหญ่, ศูนย์วิจัยและพัฒนา เครือเบทาโกร
– นายปัญญวัฒน์ ฉัททันต์รัศมี, Expert – Innovation for Business, บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
– นายกำพล โชคสุนทสุทธิ์, ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท ฟาร์มดี เอเชีย จำกัด

ดำเนินรายการโดย
ดร.วงศกร พูนพิริยะ, ผู้อำนวยการโปรแกรมวิจัยเซนเซอร์์และระบบสมองกลอัจฉริยะ สวทช.

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,