ทีมนักวิจัย สวทช. พัฒนา อะควาโกรว์ ระบบอัจฉริยะที่ช่วยเกษตรกรติดตามดูแลดูแลคุณภาพน้ำ ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 3 เทคโนโลยีหลัก คือ (1) ระบบบริหารจัดการคุณภาพน้ำ (2) อุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณสารเคมี และ (3) อุปกรณ์ตรวจวัดการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย โดยจะมีการบันทึกและรวบรวมข้อมูลทั้ง 3 ด้าน แบบ Real-time ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง หรือ “ไอโอที”

ระบบสามารถประเมินคุณภาพน้ำเบื้องต้น พร้อมทั้งให้คำแนะนำสำหรับการปรับสภาพบ่อได้ทันที ขณะที่ผู้ใช้งานก็สามารถดูข้อมูล และบริหารจัดการฟาร์ม ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านสมาร์ตโฟน นอกจากนี้ ยังนำระบบอะควาโกรว์ไปใช้งานในภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีความจำเป็นต้องตรวจสอบคุณภาพน้ำ เช่น โรงงานผลิตอาหารหรือสินค้าแปรรูป ได้อีกด้วย

 

Tags: , , , , , , , , , , ,