วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคขุนเวียงหนองล่อง ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน เป็นกลุ่มผู้เลี้ยงโค ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการเลี้ยงโคขุน ด้วยนวัตกรรมอาหาร ซึ่งต้องการลดต้นทุนค่าอาหารโค จึงได้นำหญ้าเนเปียร์ที่ปลูกในพื้นที่ มาผลิตเป็นหญ้าเนเปียร์หมัก

โดยหมักหญ้าเนเปียร์ ด้วยหัวเชื้อจุลินทรีย์หมักอาหารสัตว์ชนิดผง ของ สวทช.ภาคเหนือ แล้วนำหญ้าเนเปียร์หมักที่ได้ มาพัฒนาต่อยอดจนได้สูตรอาหารผสมครบส่วน ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ที่เหมาะสมสำหรับเลี้ยงโค โดยมีโปรตีนถึง 12% และมีต้นทุนเพียง 3-4 บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้น ปัจจุบัน วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคขุนเวียงหนองล่อง กำลังวางแผนผลิตผลิตภัณฑ์อาหารผสมครบส่วน สูตรผสมหญ้าเนเปียร์หมัก สำหรับจำหน่ายในเชิงพาณิชย์

 

Tags: , , , , , , , ,