เอสซีจี พัฒนาระบบควบคุมคุณภาพอากาศภายในบ้าน ที่เรียกว่า เวลแอร์ ภายใต้แบรนด์ เอสซีจี ลีฟวิ่งเทค เพื่อช่วยทำให้ห้องที่เป็นระบบปิด ซึ่งมีค่าคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เกิดจากการหายใจของมนุษย์ รวมถึงค่าความชื้น ที่เกิดจากปริมาณไอน้ำที่มีมากเกินไป รวมทั้งค่าสารระเหยจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายในบ้าน เช่น น้ำยาทำความสะอาด สเปรย์ปรับอากาศ ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์

โดยระบบจะทำงานร่วมกับพัดลมระบายอากาศ สร้างคุณภาพอากาศที่ดี สามารถควบคุม และติดตามผลการทำงานของระบบได้สะดวก ผ่านสมาร์ตโมบายแอปพลิเคชันของเอสซีจี ที่ชื่อ “SmartLiving” เมื่อเปิดระบบเวลแอร์ เซนเซอร์จะทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่อยู่ในห้อง หากอากาศมีคุณภาพต่ำกว่าค่าที่กำหนด ระบบจะสั่งการให้ระบบพัดลมระบายอากาศทำงานโดยอัตโนมัติ และหยุดการทำงานเมื่อคุณภาพอากาศอยู่ในค่าตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

 

Tags: , , , , , , , , , ,