โรงงานผลิตเครื่องสำอาง (ต้นแบบ) สวทช. นำความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยี มาช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทย พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพื่อการส่งออกในเขตการค้าเสรีอาเซียน โดยได้เปิดให้บริการวิจัย พัฒนา และผลิตอนุภาคนาโน นาโนเวชสำอาง เวชสำอาง เครื่องสำอางจากสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ บริการวิเคราะห์ทดสอบ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านการวิจัยและพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างครบวงจร

สำหรับนักลงทุนรายใหม่ด้านเครื่องสำอาง ที่กำลังมองหาแหล่งผลิตครบวงจร น่าเชื่อถือ มีคุณภาพ ตอบโจทย์ของสตาร์ตอัปที่เริ่มทำธุรกิจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โรงงานผลิตเครื่องสำอาง (ต้นแบบ) อีเมล iss@nanotec.or.th

 

Tags: , , , , , , , , , ,