เอสซีจี และ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาปูนพลาสเตอร์หล่อแบบฟันสำเร็จรูป สูตรยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ ซึ่งเป็นการต่อยอด และเพิ่มมูลค่าของปูนพลาสเตอร์ เพื่อผลิตวัสดุทางทันตกรรม โดยพัฒนาขึ้น 3 สูตร เพื่อการใช้งานที่แตกต่างกัน สามารถใช้ได้กับทั้งงานฟันเทียม และงานทางด้านทันตกรรมจัดฟัน

ผลิตภัณฑ์ทั้งสาม ได้รับการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัยเครื่องมือแพทย์ยุโรป หรือ CE Mark และได้รับการประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยแล้ว ปูนพลาสเตอร์หล่อแบบฟันสำเร็จรูปนี้ มีฤทธิ์ฆ่าและยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ในตัวเอง ช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากการสัมผัสแบบหล่อฟัน และยืดอายุการใช้งานของชิ้นหล่อแบบฟันให้ยาวนานขึ้น อีกทั้งเอสซีจี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และทันตแพทยสภา ยังได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทันตนวัตกรรมไทยอย่างยั่งยืนอีกด้วย

 

Tags: , , , , , , , , , ,