นักวิจัย สวทช. พัฒนา “สารบีเทพ” สารยืดอายุน้ำยางสดเพื่อการผลิตยางแผ่น ได้สำเร็จ พร้อมลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้กลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดน่าน สารบีเทพ ช่วยยืดอายุน้ำยางสดได้นาน 1-3 วัน
จึงช่วยลดความถี่ในการขนส่งน้ำยางสด และลดต้นทุนจากค่าขนส่งได้มากกว่าเดิม แถมผลผลิตเสียหายน้อยลง สามารถส่งน้ำยางสดได้เพิ่มจาก 1.5 ตันต่อวัน เป็น 10 ตันต่อวัน

ทำให้เกษตรกรมีรายได้จากการกรีดยางเพิ่มขึ้น ที่สำคัญสารบีเทพยังช่วยให้การแปรรูปยางแผ่นจับตัวได้ดี รีดง่าย เกิดลายดอกชัดเจนกว่าการใช้แอมโมเนีย ได้ผลผลิตยางแผ่นรมควันที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของท้องตลาด โดยปัจจุบันมีเกษตรกรในจังหวัดน่านใช้สารบีเทพ รวม 5 อำเภอ จำนวน 3,700 ไร่ “สารบีเทพ รักษาความสด เพิ่มผลผลิต ลดมลพิษ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี”

 

Tags: , , , , , , , , ,