สวทช. พัฒนาระบบบริหารจัดการคลังข้อมูลวัฒนธรรม ชื่อ “อนุรักษ์” เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกไทยในรูปแบบดิจิทัล โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ ช่วยให้ผู้ดูแลข้อมูลวัฒนธรรม สามารถจัดเก็บข้อมูลและสร้างระบบบริหารจัดการข้อมูลวัฒนธรรมได้โดยง่าย เสริมสร้างเครือข่ายวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่

มีคุณสมบัติเด่น เช่น การบริหารจัดการลงทะเบียนข้อมูลวัตถุทางวัฒนธรรมตามมาตรฐานการจัดเก็บและการกำกับข้อมูล, การสร้างวัตถุจัดแสดงในรูปแบบ 360 องศา และการสร้าง QR Code สำหรับให้ข้อมูลวัตถุจัดแสดง สามารถดูรายละเอียดการใช้งานได้ที่เว็บไซต์ www.anurak.in.th

 

Tags: , , , , , , , , , ,