การสัมมนา “นวัตกรรมจากไข่เพื่อการมีสุขภาพที่ดี (Egg Innovation for Public Health)” วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม CC-403 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย, อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ไข่เป็นวัตถุดิบสำคัญในอุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากไข่มีคุณค่าทางโภชนาการ เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพสูง ไขมันชนิดดี วิตามินและแร่ธาตุที่หลากหลาย และราคาย่อมเยา เมื่อเทียบกับโปรตีนและไขมันจากวัตถุดิบอื่นๆ และยังมีส่วนช่วยเรื่องลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส สี กลิ่น รสชาติ ในผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปให้มีคุณลักษณะเฉพาะตัว

ปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ไข่ ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปขนาดใหญ่ เช่น น้ำสลัด มายองเนส เค้กและเบเกอร์รี่ อาหารทะเล อาหารพร้อมปรุง และอาหารพร้อมรับประทาน และไข่ยังถูกใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับ ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร ธุรกิจบริการอาหาร ร้านขนมไทย ร้านคาเฟ่ เป็นต้น โดยพบว่าอัตราการบริโภคไข่ของคนไทยยังอยู่ในระดับต่ำ เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ เนื่องจากมีความเชื่อว่าคอเลสเตอรอลในไข่แดง มีผลกระทบต่อระดับคอเรสเตอรอลในกระแสเลือด ซึ่งก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่าง ๆ

โดยในปัจจุบัน มีรายงานผลงานวิจัยทางการแพทย์มากมาย ที่ได้ยืนยันแล้วว่า ไข่แดงไม่ได้เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดโรคเรื้อรัง อันเนื่องมาจากคอเลสเตอรอล เป็นแหล่งของคอเลสเตอรอสที่ดี (High–density lipoprotein : HDL) งานสัมมนาครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการบริโภคไข่เพื่อการมีสุขภาพที่ดี ส่งเสริมการบริโภคไข่ ซึ่งเป็นแหล่งของสารอาหารคุณภาพสูง แต่ราคาย่อมเยา นอกจากนี้ ยังสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องกับไข่ในประเทศไทย และตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy)คลอเลสเตอรอลไข่: คลอเลสเตอรอลที่ดีต่อสุขภาพ
โดย Dr.Fabien De Meester
บริษัท ดีเอ็มเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด


การแปรรูปไข่: ผลิตภัณฑ์และนโยบายรัฐ เกี่ยวกับเด็กและคนชรา
โดย ดร.บัณฑิต เรืองตระกูล
สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม


กินไข่แดงแล้วเกิดโรคหัวใจ…จริงหรือ?
โดย นพ.กรภัทร มยุระสาคร
งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,