กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินโครงการพัฒนาพิเศษขนาดใหญ่ หรือ BIG ROCK และสนับสนุนงบประมาณแก่ สวทช. โดย ไบโอเทค จัดทำ ‘โรงงานผลิตพืช’ หรือ ‘Plant Factory’ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น

Plant factory คือเทคโนโลยีที่จะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย เพิ่มมูลค่าการส่งออกและนำไปสู่การพัฒนายา เวชสำอาง และอาหารเสริมสุขภาพ สร้างจุดแข็งให้กับประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ นำพาประเทศเติบโตก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางได้สำเร็จ

 

Tags: , , , , , , ,