ทีมวิจัย สวทช. คิดค้น “เอ็ม-โบน” (M-Bone) ‘วัสดุทดแทนกระดูกสำหรับปลูกถ่ายในร่างกายมนุษย์’ ซึ่งเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่มีความปลอดภัย และผ่านการรับรองโรงงานผลิตต้นแบบเครื่องมือแพทย์ ที่ได้มาตรฐาน มีส่วนประกอบหลักคือ ไฮดรอกซีอาปาไทต์ และไตรแคลเซียมฟอสเฟต ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของกระดูกคนเรา สามารถเหนี่ยวนำเซลล์กระดูกให้เจริญเติบโต ในบริเวณที่มีการปลูกถ่าย หรือทดแทนได้ดีในระยะเวลาเพียง 16 สัปดาห์

ปัจจุบัน ได้เตรียมถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัย ให้กับบริษัทออส ไฮดรอกซี จำกัด เพื่อนำไปทดลองตลาดและใช้ในทางการแพทย์ นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ที่ต้องการศัลยกรรมช่องปาก ฝังรากเทียม หรือผู้ป่วยอื่นที่ต้องการใช้สารทดแทนกระดูกแล้ว ยังช่วยลดการนำเข้าวัสดุทดแทนกระดูกจากต่างประเทศได้หลายล้านบาทต่อปี

 

Tags: , , , , , , , , ,