สวทช. ภาคเหนือ และอำเภอแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ออกแบบและพัฒนาเครื่องหั่นย่อยวัสดุ ติดตั้งบนรถบรรทุกขนาดเล็ก เป็นเครื่องต้นแบบใช้งานอยู่ที่ไปสถานีควบคุมไฟฟ้าดอยตุง สำหรับย่อยเศษวัสดุจากการทำแนวกันไฟที่อยู่ตามริมถนน หรือในพื้นที่ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยวัสดุที่ถูกย่อย จะถูกปล่อยออกทางด้านท้ายเครื่อง สะดวกต่อการรวบรวมนำไปทำปุ๋ยหมัก ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ในการจ้างแรงงานในการกำจัด และช่วยลดการเผาทำลาย

นอกจากนี้ ยังมีการออกแบบให้ถอด และประกอบเครื่องหั่นย่อยวัสดุกับตัวรถบรรทุกขนาดเล็กได้เลย โดยไม่ต้องดัดแปลงจุดต่อของกระบะ ซึ่งมีข้อดีคือ สามารถนำรถบรรทุกไปใช้งานอื่นๆ ในช่วงที่ไม่ได้ทำแนวป้องกันไฟ และยังดัดแปลงเครื่องหั่นย่อยนี้ ไปใช้ต่อพ่วงกับรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กได้ด้วย

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,