ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลุมดำ โดย ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ ผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่เทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และประธานชมรมคนรักมวลเมฆ

 

Tags: , , , , , ,