รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและการดำเนินงานของ สวทช.

โครงการความร่วมมือ ระหว่าง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลงาน: โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)

หนุ่มนักธุรกิจไฟแรงที่มีธุรกิจที่กำลังไปได้สวย แต่ประสบกับปัญหายอดขายตกลงโดยที่ไม่รู้สาเหตุ จนผู้ประกาศข่าวในโทรทัศน์พูดถึงตัวช่วยสำหรับธุรกิจคือ ITAP และมีบุคคลปริศนาเข้ามาในห้องประชุม ซึ่งเป็นคนเดียวกับผู้ประกาศข่าว และบอกว่าตนคือที่ปรึกษาทางธุรกิจ ที่พร้อมให้คำปรึกษาเพื่อให้ธุรกิจขับเคลื่อนไปต่อ

สมาชิก กลุ่ม Oh my goodness
1. นางสาวณัฐดาภรณ์ อยู่ประทานพร
2. นางสาวกนกวรรณ นิลประทีปปรีชา
3. นายศราวุฒิ สุดซา

 

Tags: , , , , , , , , , , ,