ผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและการดำเนินงานของ สวทช.

โครงการความร่วมมือ ระหว่าง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลงาน: โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)

นักธุรกิจทำธุรกิจมาเกือบ 1 ปี แต่ผลตอบรับธุรกิจของเขาไม่ได้เป็นไปตามที่วางไว้ เขาพยายามคิดธุรกิจใหม่แต่ก็เหมือนเดิม ทำให้เริ่มหมดกำลังใจเพราะเสียทุนไปมาก เขาได้แต่เห็นคนอื่นประสบความสำเร็จในเรื่องธุรกิจกันมากมาย และวันหนึ่งมีโอกาสเห็นประชาสัมพันธ์โครงการ ITAP จะเข้ามาช่วยอบรมให้ความรู้ซึ่งจะทำให้ธุรกิจของเขาดีขึ้น

สมาชิก กลุ่ม High Speed
1. น.ส.ธัญวรัตน์ ยิ่งยศ
2. น.ส.เปรมฤทัย เกษมสวัสดิ์
3. น.ส.นงนภัส โปร่งสันเทียะ

 

Tags: , , , , , , , , , , ,