สวทช. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร พัฒนาถุงพลาสติกย่อยสลายได้ โดยใช้แป้งมันสำปะหลังเป็นส่วนประกอบหลัก สามารถย่อยสลายได้ใน 4 เดือน และมีต้นทุนในการผลิตต่ำ ถุงพลาสติกชนิดนี้ นอกจากมีความเหนียว ยืดหยุ่นสูง ฉีกขาดยากแล้ว ยังเหมาะสำหรับใช้รองรับขยะอินทรีย์ เพราะกำจัดพร้อมกันได้ด้วยวิธีการฝังดิน ให้จุลินทรีย์ทำการย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อ

มีการนำถุงพลาสติกสลายตัวได้ ไปใช้สำหรับแยกขยะอินทรีย์ ในงานกาชาด 2562 แล้ว โดยมีอาสาสมัครให้ข้อมูล และแนะนำวิธีการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการขยะ และให้เกิดการหมุนเวียนไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน

 

Tags: , , , , , , , , , ,