สวทช. ร่วมกับ บริษัทเอเชียสตาร์ เทรด จำกัด พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตยีสต์โพรไบโอติก สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เพื่อทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพด้านจุลินทรีย์ และเทคโนโลยีชีวกระบวนการ ตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกสายพันธุ์ยีสต์ ที่มีคุณสมบัติโพรไบโอติกที่ดี การพัฒนากระบวนการผลิตเซลล์ยีสต์ การผสมสูตรผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการทดสอบการนำไปใช้กับสัตว์

เทคโนโลยีการผลิตยีสต์โพรไบโอติก ในระดับอุตสาหกรรมที่พัฒนาขึ้นนี้ มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานการผลิตที่ดี นับเป็นเทคโนโลยีของประเทศ ที่ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และยังพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์โพรไบโอติก เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้อีกด้วย

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,