บริษัทโนวากรีน เพาเวอร์ ซิสเท็ม จำกัด พัฒนาระบบวัดอุณหภูมิและความชื้นที่ส่งข้อมูลด้วยคลื่น LoRa สำหรับโรงพยาบาลขึ้นมาใช้แทนระบบดั้งเดิม ที่ใช้คนอ่านและจดบันทึกข้อมูลลงกระดาษ แล้วคีย์เข้าคอมพิวเตอร์อีกที ซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านจากยุคอะนาลอกไปสู่ยุคดิจิทัล ภายใต้เทคโนโลยี internet of things อย่างเป็นรูปธรรม

หลักการทำงานของระบบนี้คือ โพรบเซนเซอร์จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น แล้วส่งสัญญาณเข้ากล่อง LoRa Node (ลอร่าโหนด) เพื่อประมวลผล จากนั้นส่งค่าต่อไปยัง LoRa Gateway(ลอร่าเกตเวย์) โดย LoRa Gateway จะรวบรวมข้อมูลจาก LoRa Node ทุกตัวในโรงพยาบาล แล้วส่งเข้าสู่ระบบ Cloud ผ่านโครงข่าย 3G ผู้ใช้งานสามารถเข้าดูข้อมูลและพิมพ์รายงานผ่านเว็บ ได้ทางคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต

ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานจาก PTEC สวทช. และมีการติดตั้งระบบเพื่อใช้งานที่ รพ.จุฬาลงกรณ์ และ รพ.ตำรวจ แล้ว

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,