กิจกรรม Tech Talk Series โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตอน “ก้าวทัน 5G และ IoT สู่ความสำเร็จทางธุรกิจ” วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 13:00 – 16:00 น. จาก โถงทาวเวอร์ C อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC 2) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

โดย คุณณฤต ดวงเครือรติโชติ Head of IoT จาก dtac, คุณภควัตร สาระกิจ IoT Specialist Manager จาก dtac, คุณจิรเดช อ่อนชุม กรรมการผู้จัดการ จาก Nova Green Power System Co.,Ltd., และ คุณวีระศักดิ์ หาญนฤชัย Senior Pre-Sales Engineer จาก VST ECS (Thailand)

 

Tags: , , , , , , , , ,