การเสวนาหัวข้อ “พลิกโฉมอุตสาหกรรมเวชสำอางไทยด้วยนิยามของ “เวชสำอางสมุนไพร : Herbal Cosmeceuticals” และการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ Knowledge Sharing : “Efficacy Testing of Anti-Aging Products in Ex Vivo Human Skin Models & Clinical Testing” วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 15.45 น. ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานีการเสวนา : “พลิกโฉมอุตสาหกรรมเวชสำอางไทยด้วยนิยามของ “เวชสำอางสมุนไพร : Herbal Cosmeceuticals”


“Efficacy Testing of Anti-Aging Products in Ex Vivo Human Skin Models & Clinical Testing”
(ช่วงที่ 1)


“Efficacy Testing of Anti-Aging Products in Ex Vivo Human Skin Models & Clinical Testing”
(ช่วงที่ 2)

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,