การเสวนาในหัวข้อ “วิทย์เพื่อชุมชน” ในงาน สวทช.-วิทย์สัญจร “วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค” วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 5 สุนีย์แกรนด์โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี
การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อชุมชน”การเสวนา “เกษตรกรรุ่นใหม่ ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” ช่วงที่ 1การเสวนา “เกษตรกรรุ่นใหม่ ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” ช่วงที่ 2

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,