สวทช. ส่งเสริมการใช้แพลตฟอร์มนวนุรักษ์ ผ่านกิจกรรม Story Creator Challenge 2020 ประกวดเรื่องเล่า “Digital Story Telling โดยนำเรื่องราว โคกสลุง Model ชุมชนวัฒนธรรมไทยเบิ้ง จังหวัดลพบุรี เป็นโจทย์ให้ผู้ร่วมแข่งขันทั้ง 8 ทีม นำไปใช้เป็น Model ในการสร้าง Story ในรูปแบบดิจิทัล ผ่านคลิปวิดีโอ

เน้นการนำข้อมูลที่โดดเด่นจากชุมชน ร้อยเรียง สร้างเรื่องราว ความเป็นมา แสดงให้เห็น วีถีชีวิตความผูกพัน เชื่อมโยงสู่การดำรงชีวิตในปัจจุบัน ได้มีการประกาศผลออนไลน์ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ผู้ชนะเลิศ ได้เป็นสุดยอดนักเล่าเรื่องราวจากโจทย์ ขนมเบื้องไทยเบิ้ง ในชื่อผลงานขอบคุณ ณ โคกสลุง ได้แก่ทีม BLACK LIGHT จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สามารถติดตามผลงานต่างๆ ที่ได้รับรางวัลได้ที่ https://www.navanurak.in.th/

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,