ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 นักวิจัย สวทช.ได้พัฒนา nSPHERE หมวกควบคุมแรงดันบวกและลบ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายและรับเชื้อ ด้วยการปรับความดันอากาศ โดยหมวกแรงดันบวกใช้กับบุคลากรทางการแพทย์ และหมวกแรงดันลบใช้กับผู้ป่วยติดเชื้อ หมวกควบคุมแรงดันบวกและลบที่พัฒนาขึ้นนี้ประกอบง่าย ราคาไม่แพง ใช้งานสะดวก และนำอุปกรณ์ควบคุมกลับมาใช้ได้ใหม่ ปัจจุบันได้ส่งมอบให้แก่โรงพยาบาล 31 แห่งเพื่อใช้ประโยชน์แล้ว

สำหรับประชาชนที่ต้องการช่วยสนับสนุน และผลักดันให้มีการนำงานวิจัย nSPHERE หมวกควบคุมแรงดันบวกและลบ ไปใช้ประโยชน์จริงได้นั้น สามารถทำได้โดยบริจาคเงินเข้า “กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ของ สวทช. พร้อมรับสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี 2 เท่า ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/tei/service/tax.html

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,