สวทช. ร่วมกับสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย และหน่วยงานพันธมิตรจากสาธารณรัฐเกาหลี จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เน็กซ์ เจ็นเนอะเรชั่น วิอิเคิ่ล” ยานยนต์แห่งอนาคต ในงาน อาเซียน เน็กซ์ 2018 โดยการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้มุ่งเน้นหัวข้อเกี่ยวกับเชื้อเพลิงชีวภาพคาร์บอนต่ำ และยานยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนหรือรถยนต์ไฟฟ้า

ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการอภิปรายระหว่างประเทศผู้พัฒนาเทคโนโลยี โดยเฉพาะสาธารณรัฐเกาหลี และประเทศผู้ใช้เทคโนโลยีในอาเซียน นอกจากนี้ ยังมีการอภิปรายถึงแนวโน้มเทคโนโลยียานยนต์และกรณีศึกษา เพื่อช่วยให้ประเทศในภูมิภาคอาเซียนพร้อมรับความก้าวหน้าของยานยนต์ในอนาคตอันใกล้นี้

 

Tags: , , , , , , , , , , ,