นักวิจัยจากธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ สวทช. พัฒนา PharmVIP ซอฟต์แวร์รูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน ใช้วิเคราะห์และแปลผลข้อมูลพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อยา ซึ่งได้จากเทคโนโลยีการวิเคราะห์ลำดับเบสยุคใหม่ (Next Generation Sequencing: NGS) เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่าย ครอบคลุมการวิเคราะห์ต่าง ๆ ในแพลตฟอร์มเดียว

PharmVIP รายงานคำแนะนำการใช้ยาที่สัมพันธ์กับข้อมูลพันธุกรรมแต่ละบุคคล วิเคราะห์ยีนแพ้ยา ระบุอาการแพ้ยาและอาการไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ข้อมูลมีความสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีเว็บอินเตอร์เฟสที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน และยังมีการแสดงผลการวิเคราะห์ในรูปแบบรายงานที่มีความละเอียด เข้าใจง่าย ทั้งในรูปแบบเว็บที่โต้ตอบกับผู้ใช้และในรูปแบบไฟล์ที่ดาวน์โหลดได้

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,