• ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน บ้านหลังใหม่ นวัตกรรมนาโน

  ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน บ้านหลังใหม่ นวัตกรรมนาโน

  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไม่เคยหยุดนิ่ง การพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และคงไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่นี้เอง ทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ซึ่งมีคุณสมบัติที่เหนือกว่า เป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง นาโนเทคโนโลยี คลื่นแห่งเทคโนโลยีลูกใหม่ที่เกิดขึ้นมา และเป็นเทคโนโลยีที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี

  continue reading »

   
   
 • ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน ไบโอดีเซล พลังงานทางเลือก ทำเองใช้เอง

  ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน ไบโอดีเซล พลังงานทางเลือก ทำเองใช้เอง

  ในยุคที่ทั่วโลกเริ่มหันมาสนใจพลังงานทดแทนมากขึ้น เนื่องจากพลังงานที่มีอยู่และถูกใช้ไป อาจจะหมดได้ในอนาคตอันใกล้ รวมทั้งยังก่อมลพิษแก่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะโลกร้อน พลังงานทดแทนจึงเป็นทางเลือกหนึ่งของประเทศไทย จากโครงการส่วนพระองค์หลายโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงเป็นองค์ต้นแบบคิดค้นพลังงานทดแทนจากพืช เช่น การผลิตแอลกอฮอล์จากกากน้ำตาล หรือไบโอดีเซล

  continue reading »

   
   
 • ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน ชุมชนวิทยาศาสตร์ วิถีแห่งความพอเพียง

  ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน ชุมชนวิทยาศาสตร์ วิถีแห่งความพอเพียง

  รายการนำเสนอชุมชนวิทยาศาสตร์ ป่าหัวไร่ปลายนา หมู่บ้านสมบูรณ์ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ซึ่งชาวบ้านในชุมชนสามารถอยู่อย่างพึ่งตนเองได้ และใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชุมชน เพื่อนำทรัพยาการที่มีในชุมชนมาก่อให้เกิดประโยชน์

  continue reading »

   
   
 • ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน แก้ปัญหา ดินเค็ม

  ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน แก้ปัญหา ดินเค็ม

  พื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยประสบปัญหาดินเค็ม ทำให้เกษตรไม่สามารถทำการเกษตรได้ ดร.เฉลิมพล เกิดมณี นักวิจัยไบโอเทค มุ่งหวังพัฒนางานวิจัยเพื่อช่วยลดปัญหาการแพร่กระจายดินเค็ม รวมทั้งคืนความอุดมสมบูรณ์ของดิน และสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรได้ด้วย

  continue reading »

   
   
 • ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน เติมเต็มเทคโนโลยีขาเทียม

  ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน เติมเต็มเทคโนโลยีขาเทียม

  งานวิจัยการพัฒนาข้อเข่าขาเทียมแบบสี่จุดหมุนเฉลิมพระเกียรติ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และบริษัทแฮลเซี่ยนเมทอล จำกัด เพื่อช่วยเหลือผู้พิการให้กลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ

  continue reading »