พระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีต่อการพัฒนาบุคลากร และงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศไทย โดยเฉพาะในด้านฟิสิกส์ ซึ่งทรงมีพระราชดำริให้จัดทำโครงการความสัมพันธ์ไทย-เซิร์นตามพระราชดำริฯ ปัจจุบันโครงการดำเนินงาน มาครบ 20 ปี

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,