อาจารย์ลอย ชุนพงษ์ทอง Youtuber ผู้ก่อตั้ง Loy Academy เพื่อเผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่เป็นประโยชน์ต่อคนไทย ไม่แสวงหากำไร และไม่รับสปอนเซอร์ และมีชื่อเสียงในการวางแผน หลักคิด ทางวิทยาศาสตร์และการคำนวณ ในการพัฒนาตนเองจนประสบความสำเร็จ สามารถเกษียณอายุในวัยเพียง 45 ปี ในตำแหน่งวิศวกรระดับโลก

ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญดาราศาสตร์คำนวณ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิสหวิทยาการ แห่งราชบัณฑิตยสภาไทย ท่านจะมาแชร์ประสบการณ์ การฝึกฝนตนเอง ในการดำรงชีวิต และการทำงาน ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจ และเป็นต้นแบบที่ยอดเยี่ยมได้เป็นอย่างดี ดำเนินรายการโดย คุณเมธภัค วงษ์ตา

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,