โครงการ Smart Business Transformation (SBTP) เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนเอสเอ็มอีไทย ให้สามารถนำดิจิทัลโซลูชันไปใช้ปรับเปลี่ยนธุรกิจ และเห็นผลลัพธ์เชิงบวกที่สำคัญ ขับเคลื่อนโดยธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน), เดอะ ฟินแล็บ (The FinLab), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และหน่วยงายพันธมิตรต่างๆ

โดยจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ให้สามารถสร้างรายได้ สร้างองค์กรให้เติบโต และกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของการขยายอุตสาหกรรมของประเทศ ด้วยการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัลหนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวม

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,