อุตสาหกรรมการแพทย์ และ เครื่องมือแพทย์ คือ อุตสาหกรรมที่กำลังน่าลงทุนสูงสุด : Open house เปิดบ้าน สวทช. ตอนที่ 5

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดงานวิจัย และ เทคโนโลยี ที่น่าลงทุนในอุตสาหกรรมการแพทย์ให้ผู้ประกอบการเลือกรับปรับใช้ในงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. NAC2021 สนใจงานวิจัย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ opennstda@nstda.or.th หรือ โทร 02-5647000

#สวทช #NAC2021 #อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย #healthandwellness #innovation

01.10 วัสดุส่งยาปฏิชีวินะเฉพาะที่ประเภทไฮดรอกซีอะพาไทต์
05.50 ผลิตภัณฑ์ห้ามเลือดที่ออกจากกระดูก
09.50 เปลี่ยนรถเข็นธรรมดาเป็นรถเข็นไฟฟ้า
12.10 อุปกรณ์ช่วยจัดท่าผ่าตัดข้อไหล่
17.06 แผ่นรองในรองเท้าสำหรับผู้มีรูปเท้าผิดปกติ
27.13 ศูนย์บริการธุรกิจนวัตกรรมครบวงจร
36.00 โซลูชั่นฝึกสมองและระบบตรวจวัดคลื่นสัญญานไฟฟ้าสมอง
39.38 เครื่องช่วยฝึกเดินสำหรับผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
44.38 รถเข็นผู้พิการแบบปรับยืนได้

 

Tags: , , , , , , , ,