• ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน มหัศจรรย์ ถุงพลาสติกคัดเลือกแสง

  ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน มหัศจรรย์ ถุงพลาสติกคัดเลือกแสง

  สำหรับเกษตรกรผู้ผลิตแล้วคงไม่มีอะไรสำคัญไปกว่า ผลผลิตที่ลูกโต ผิวสวย เพื่อเวลานำไปขายจะได้ราคาดีนั่นเอง แต่จะมีวิธีใดบ้างที่จะช่วยให้ผลผลิตไม่โดนรบกวนจากศัตรูพืช หรือโรคต่างๆ รวมทั้งได้รับแสงที่เหมาะสมและมีประโยชน์เพียงพอต่อการเจริญเติบโต คำตอบอยู่ในรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน มหัศจรรย์ถุงพลาสติกคัดเลือกแสง

  continue reading »

   
   
 • ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน iTAP ไขปัญหาอุตสาหกรรม

  ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน iTAP ไขปัญหาอุตสาหกรรม

  iTAP หรือ Industrial Technology Assistant Program คือ โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย เป็นหน่วยงานภายใต้ สวทช. ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อให้บริการภาคอุตสาหกรรมไทย ในการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งยกระดับเทคโนโลยีการผลิต รายการนำเสนอตัวอย่างโครงการที่เข้าร่วมกับ iTAP ได้แก่ บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด ในการแก้ปัญหากลิ่นหอมของเครื่องหอมให้หอมละมุนขึ้น

  continue reading »

   
   
 • ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน นวัตกรรมธรรมชาติ แม่แบบนาโน

  ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน นวัตกรรมธรรมชาติ แม่แบบนาโน

  กระแสนาโนเทคโนโลยี เริ่มมีบทบาทในประเทศไทยมาได้ประมาณ 4 – 5 ปีแล้ว และกำลังถูกพัฒนาขึ้น ก่อนอื่นเรามารู้จักกันว่า นาโนคืออะไร นาโนคือ หน่วยวัดที่มีขนาดเล็กมาก 1 นาโนเมตร เท่ากับเศษหนึ่งส่วนพันล้านเมตร และนวัตกรรมนาโน มีอยู่ในธรรมชาติ โดยที่เราอาจไม่ได้สังเกต แต่นักวิทยาศาสตร์สังเกต จึงเป็นที่มาของ ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน นวัตกรรมธรรมชาติแม่แบบนาโน

  continue reading »

   
   
 • ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน การพัฒนาสายพันธุ์กุ้งกุลาดำ

  ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน การพัฒนาสายพันธุ์กุ้งกุลาดำ

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง (ศวพก) เป็นหน่วยงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างไบโอเทค มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการวิจัย และคัดเลือก สายพันธุ์กุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่มีถิ่นอาศัยแถบมหาสมุทรอินโด-แปซิฟิก

  continue reading »

   
   
 • ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน ฝ่าวิกฤตจราจรด้วยไอที

  ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน ฝ่าวิกฤตจราจรด้วยไอที

  ปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดในปัจจุบัน มีอยู่หลายสาเหตุด้วยกัน ไม่ว่าจะมีสาเหตุจากการที่ประชาชนต้องเดินทางพร้อมๆ กัน ในช่วงเวลาเร่งด่วน กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น อุบัติเหตุจราจร เหตุเพลิงไหม้ การปิดการจราจร หรือช่วงเทศกาลที่หยุดยาวซึ่งมีประชาชนจำนวนมากเดินทางออกจากกรุงเทพฯ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ จะส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน เสียเวลาในการเดินทาง

  continue reading »