• ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน นวัตกรรมธรรมชาติ แม่แบบนาโน

  ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน นวัตกรรมธรรมชาติ แม่แบบนาโน

  กระแสนาโนเทคโนโลยี เริ่มมีบทบาทในประเทศไทยมาได้ประมาณ 4 – 5 ปีแล้ว และกำลังถูกพัฒนาขึ้น ก่อนอื่นเรามารู้จักกันว่า นาโนคืออะไร นาโนคือ หน่วยวัดที่มีขนาดเล็กมาก 1 นาโนเมตร เท่ากับเศษหนึ่งส่วนพันล้านเมตร และนวัตกรรมนาโน มีอยู่ในธรรมชาติ โดยที่เราอาจไม่ได้สังเกต แต่นักวิทยาศาสตร์สังเกต จึงเป็นที่มาของ ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน นวัตกรรมธรรมชาติแม่แบบนาโน

  continue reading »

   
   
 • ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน การพัฒนาสายพันธุ์กุ้งกุลาดำ

  ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน การพัฒนาสายพันธุ์กุ้งกุลาดำ

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง (ศวพก) เป็นหน่วยงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างไบโอเทค มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการวิจัย และคัดเลือก สายพันธุ์กุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่มีถิ่นอาศัยแถบมหาสมุทรอินโด-แปซิฟิก

  continue reading »

   
   
 • ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน ฝ่าวิกฤตจราจรด้วยไอที

  ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน ฝ่าวิกฤตจราจรด้วยไอที

  ปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดในปัจจุบัน มีอยู่หลายสาเหตุด้วยกัน ไม่ว่าจะมีสาเหตุจากการที่ประชาชนต้องเดินทางพร้อมๆ กัน ในช่วงเวลาเร่งด่วน กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น อุบัติเหตุจราจร เหตุเพลิงไหม้ การปิดการจราจร หรือช่วงเทศกาลที่หยุดยาวซึ่งมีประชาชนจำนวนมากเดินทางออกจากกรุงเทพฯ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ จะส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน เสียเวลาในการเดินทาง

  continue reading »

   
   
 • ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน สารรักษาสภาพน้ำยางพาราสด

  ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน สารรักษาสภาพน้ำยางพาราสด

  โดยทั่วไปน้ำยางสดที่ออกมาจากต้นยางจะคงสภาพความเป็นน้ำยางได้ไม่นาน เพื่อป้องกันการสูญเสียสภาพของน้ำยางสด จึงต้องเติมสารเคมีบางชนิดลงไปเพื่อเก็บรักษาน้ำยางให้คงสภาพเป็นของเหลว ซึ่งสารเคมีที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ำยางเรียกว่า สารรักษาสภาพน้ำยาง เช่น แอมโมเนีย ซึ่งเป็นสารเคมีใกล้ตัวที่นิยมใช้ แต่ก่อผลเสียกับผู้ใช้งานเนื่องจากแอมโมเนียเป็นสารระเหยง่าย และมีกลิ่นฉุนรุนแรง

  continue reading »

   
   
 • ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน มหัศจรรย์เส้นใย จากพลาสติกรีไซเคิล

  ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน มหัศจรรย์เส้นใย จากพลาสติกรีไซเคิล

  ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นของพลาสติก คือ มีน้ำหนักเบา สะดวกในการถือหิ้ว และการขนส่ง ตลอดจนมีความทนทาน อยู่ได้เป็นเวลานาน แต่คำถามคือ พลาสติกเหล่านั้น ผลิตมาจากอะไร และใช้เสร็จแล้ว จะจัดการอย่างไร ที่จะไม่ก่อให้เกิด มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม หรือมีพลาสติกอะไรอื่น ที่เป็นทางเลือก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  continue reading »