จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีลักษณะภูมิประเทศอุดมไปด้วยป่าเขา และพื้นที่ลาดชันจำนวนมากดังนั้นทาง จ.แม่ฮ่องสอน จึงมีความต้องการระบบเตือนภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลลหลาก เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าว มีการเตรียมพร้อมและอพยพ เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินในหลายๆกรณี การวัดปริมาณน้ำฝนที่ชุมชน อาจไม่สามารถบอกได้ว่ากำลังจะเกิดอุบัติภัยขึ้น

เนคเทคจึงได้พัฒนาเทคโนโลยีเดิมจนได้ระบบเตือนภัยดินถล่ม และ น้ำป่าหลายหลาก เป็นสถานีซึ่งประกอบด้วย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เซ็นเซอร์ และระบบสื่อสาร สำหรับตรวจวัดข้อมูลจากภาคสนามในระยะไกล สามารถตรวจวัด ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา โดยปัจจุบันนี้ เนคเทคได้ให้การสนับสนุนในการจัดอบเชิงปฏิบัติการ

การพัฒนาและวิธีการติดตั้งระบบเตือนภัยดินถล่ม การสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัย ให้กับวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินี และวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง และเนคเทคมีแนวทาง ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่วิสาหกิจชุมชน ให้สามารถผลิตอุปกรณ์ และบริการซ่อมบำรุง ในชุมชนพื้นที่เสี่ยงภัยด้วยตนเองได้ ซึ่งเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย

 

Tags: , , , , , , ,