ไวรัสกำจัดแมลงศัตรูพืชที่สกัดจากซากหนอนที่ตายแล้ว สามารถนำมาผลิตไวรัสกำจัดแมลงศัตรูพืชได้ รวมทั้งยังมีความปลอดภัยสูงกว่าการใช้สารเคมี มีต้นทุนต่ำและไม่เกิดการดื้อยาอีกด้วย โดยจะพาท่านไปพบกับ โรงงานต้นแบบผลิตไวรัสกำจัดศัตรูพืช และอาจารย์อุทัย เกตุนุติ ผู้เชี่ยวชาญจาก ไบโอเทค ผู้เริ่มนำไวรัส NPV มาใช้

โดยไวรัสชนิดนี้ต่างประเทศได้พบและตั้งชื่อว่า Nuclear Polyhedrosis Virus ซึ่งเป็นไวรัสชนิดหนึ่งที่มีความเฉพาะเจาะจงกับหนอนกระทู้หอม ศัตรูตัวสำคัญของไร่องุ่น พิธีกรจะพาท่านไปพบกับเกษตรเจ้าของไร่องุ่นหลายๆ ท่าน ใน      อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ซึ่งใช้ไวรัสได้ผลอย่างไร และพบกับนักวิชาการจากไบโอเทค เพื่อที่จะร่วมให้ความรู้แก่ท่านผู้ชม ถึงขั้นตอนการผลิตไวรัส NPV สำหรับกำจัดแมลงศัตรูพืช ขั้นตอนการใช้ ไปจนถึงข้อดีและข้อเสียของการใช้ไวรัส NPV

 

Tags: , , , , , , ,