ในแต่ละวัน ตั้งแต่ตื่นจนถึงเข้านอน มนุษย์แต่ละคนจะต้องได้ใช้ “พลาสติก” ในรูปแบบต่างๆ สักหนึ่งอย่าง ไม่ว่าจะเป็น บรรจุภัณฑ์ เครื่องแต่งกาย เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ สุขภัณฑ์ ฯลฯ นี่แสดงให้เห็นว่า พลาสติกนั้น มีประโยชน์มากมาย และมีความจำเป็น แต่ในอีกด้าน พลาสติกก็ก่อให้เกิด มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม มนุษย์จึงควรใช้ และจัดการกับพลาสติก อย่างเหมาะสม

ในปัจจุบัน หลายองค์กร สื่อต่างๆ ชักชวนให้คนไทย หันมาใช้ถุงผ้า แทนถุงพลาสติก โดยมองพลาสติก เป็นปัญหา ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน หรือเกิดมลภาวะ แต่เมื่อมองไปรอบๆ ตัว จะเห็นพลาสติก เข้าไปมีส่วนประกอบ หรือเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน ของคนเยอะมาก ตั้งแต่เรื่องกิน ที่มีการนำพลาสติก ไปทำเป็นบรรจุภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงเครื่องแต่งกาย เครื่องใช้ไฟฟ้ายานพาหนะ ของใช้ สุขภัณฑ์ทั้งหลาย หันไปทางไหนก็เจอพลาสติก แสดงให้เห็นว่า พลาสติกนั้น มีประโยชน์มากมาย และมีความจำเป็นต่อมนุษย์

ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่น คือ มีน้ำหนักเบา สะดวกในการถือหิ้ว และการขนส่ง ตลอดจนมีความทนทาน อยู่ได้เป็นเวลานาน แต่คำถามคือ พลาสติกเหล่านั้น ผลิตมาจากอะไร และใช้เสร็จแล้ว จะจัดการอย่างไร ที่จะไม่ก่อให้เกิด มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม หรือมีพลาสติกอะไรอื่น ที่เป็นทางเลือก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

Tags: , , , , , , ,