สำหรับเกษตรกรผู้ผลิตแล้วคงไม่มีอะไรสำคัญไปกว่า ผลผลิตที่ลูกโต ผิวสวย เพื่อเวลานำไปขายจะได้ราคาดีนั่นเอง แต่จะมีวิธีใดบ้างที่จะช่วยให้ผลผลิตไม่โดนรบกวนจากศัตรูพืช หรือโรคต่างๆ รวมทั้งได้รับแสงที่เหมาะสมและมีประโยชน์เพียงพอต่อการเจริญเติบโต

คำตอบอยู่ในรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน มหัศจรรย์ถุงพลาสติกคัดเลือกแสง ซึ่งดำเนินการวิจัยโดย ดร.จิตติ์พร เครือเนตร นักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เนื่องจากปัจจุบันมะม่วงได้กลายเป็นผลไม้ส่งออกที่กำลังเป็นที่นิยม ตลาดต้องการมะม่วงที่ผลสวย ผิวนวลเนียน การนำเข้าถุงห่อมะม่วงจากประเทศไต้หวันมีราคาถึงใบละ 1 บาทกว่า ซึ่งจัดว่าราคาสูงและทำให้ต้นทุนสูงตามไปด้วย และถุงกระดาษนำเข้าทำหน้าที่แค่เพียงปกป้องมะม่วงจากแสงแดด จึงทำให้ผลสวยนวลเนียนเท่านั้น แต่อายุการใช้งานน้อยเนื่องจากวัสดุเป็นกระดาษเมื่อโดนฝน ก็ไม่สามารถเก็บไว้ใช้ได้อีก

เมื่อนักวิจัย มองเห็นถึงปัญหา จึงได้ค้นคิดถุงพลาสติกคัดเลือกแสงนี้ขึ้น ด้วยหลักการทำงานง่ายๆ คือคัดเลือกแสงที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของมะม่วง โดยกรองแสงยูวีและอินฟราเรดซึ่งเป็นแสงที่อันตรายต่อมะม่วง และจะปล่อยให้แสงวิซิเบิ้ลผ่านถุงเพื่อไปกระตุ้นให้มะม่วงผลิตน้ำตาลและแป้ง ทำให้มะม่วงมีความมันวาว ลูกโต และรสชาติดีกว่าใช้ถุงกระดาษคาร์บอนปกติอีกด้วย

จากการวิจัยและพัฒนานี้จะช่วยเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงให้ได้ผลผลิตที่ดีเทียบเท่า หรือดีกว่าถุงห่อมะม่วงนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกโดยตรงในด้านการลดต้นทุนการผลิตนั่นเอง และนี่คือผลงานของนักวิทยาศาสตร์ไทยที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรอีกชิ้นหนึ่ง

 

Tags: , , , , , , ,