สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติจะถูกนำไปติดตั้งไว้ตามแหล่งน้ำต่างๆ ที่ต้องการตรวจวัดคุณภาพน้ำ ประกอบด้วยชุดแขนกลสำหรับจับหัววัดน้ำให้เคลื่อนที่ไปยังถังน้ำต่างๆ โดยชุดแขนกลนี้ จะถูกควบคุมจากชุดควบคุมการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ได้ตั้งโปรแกรมไว้แล้วส่งข้อมูลไปยังศูนย์กลางผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบนี้จะช่วยให้อายุการใช้งานของหัววัดยาวนานขึ้น ทำให้ยืดระยะเวลาการส่งคนไปบำรุงรักษา

 

Tags: , , , , , , ,