รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ได้นำเสนองานวิจัยและพัฒนา ที่มีการนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อจะไปตอบโจทย์ ไปแก้ปัญหา หรือไปพัฒนางานให้กับภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตรกรรม ภาคสิ่งแวดล้อม ภาคพลังงาน ภาคสาธารณสุขหรือแม้กระทั่งชุมชน ชนบท รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านในตอนนี้ ได้ทำการรวบรวมงานวิจัย และเทคโนโลยีต่างๆ ที่ได้เคยนำเสนอไป กลับมาทบทวนกันอีกครั้ง

 

Tags: , , , , , , , ,