ปัญหาราคาปลาดุกตกต่ำใน จ.กาฬสินธุ์ ก่อให้เกิดผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกปลารมชานอ้อยขึ้น โดย ไบโอเทคได้ร่วมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดย ผศ.จิรพันธ์ ห้วยแสน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นการพัฒนาการแปรรูปสัตว์น้ำจืด (ปลาดุก) เนื่องจากเป็นสัตว์น้ำที่ราคาไม่สูง โดยในบางช่วงที่มีปริมาณมากจะทำให้ราคาตกต่ำ จนเกษตรผู้เลี้ยงประสบปัญหาขาดทุน

รายการจะพาไปดูวิธีการเลี้ยงปลาดุกของเกษตรกร รวมถึงขั้นตอนการผลิตไส้กรอกปลารมชานอ้อย ซึ่งใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ไม่ซับซ้อน ได้ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกปลารมชานอ้อย ที่ไม่มีการใส่สารกันเสีย ทำจากเนื้อปลาล้วน เป็นแหล่งโปรตีนที่ดีสำหรับผู้บริโภค โดยชุมชนที่สนใจสามารถผลิตเพื่อจำหน่ายเป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งได้ด้วย

 

Tags: , , , ,