การวิจัยและพัฒนา ในการเปลี่ยนน้ำเสีย ให้กลายเป็น “ก๊าซชีวภาพ” ทดแทนการใช้น้ำมัน ในกระบวนการผลิต ภายในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ที่ประสบความสำเร็จ ได้แก่ การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย แบบตรึงฟิล์มจุลินทรีย์ ไม่ใช้อากาศประสิทธิภาพสูง เป็นฝีมือการคิดค้น และพัฒนาของนักวิจัยไทย ซึ่งได้พัฒนาเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการบำบัด และใช้ประโยชน์ จากน้ำทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

ระบบบำบัดน้ำเสียนี้ ไม่ต้องใช้พลังงานมากในการบำบัด ช่วยลดปริมาณสารเคมี ที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่น และที่สำคัญอย่างยิ่ง มีผลพลอยได้จากการบำบัด คือ “ก๊าซชีวภาพ” ที่มี “มีเทน” เป็นส่วนประกอบ นำไปใช้ผลิตไฟฟ้า หรือน้ำมันเตาได้

 

Tags: , , , , , , ,