รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ในตอนนี้ ได้ไปสัมภาษณ์ ดร.ณรงค์ โฉมเฉลา ประธานชมรมอนุรักษ์ และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวแห่งประเทศไทย ซึ่งท่านเป็นผู้ที่เผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันมะพร้าว และประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าว ให้กับประชาชน จากนั้นจะไปศึกษา วิธีการสกัดน้ำมันจากพืชชนิดต่างๆ เช่น มะพร้าว ต้นทานตะวัน ปาล์ม และงา ที่อาศรมพลังงาน

 

Tags: , , , , ,