ปัญหาของระบบการรักษาผู้ป่วย ในถิ่นทุรกันดาร มีความยากลำบากนานัปการ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอ ผู้ป่วยมีจำนวนมาก แต่สารสนเทศ ในการบริหารจัดการกลับไม่มี ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า เสียเวลา และเกิดความซ้ำซ้อน ความพยายามในการ นำเทคโนโลยีมาใช้ จัดการกับปัญหาเหล่านี้ จึงเกิดขึ้น โดยฝีมือแพทย์ไทย ที่พยายามค้นหาระบบปฏิบัติการ มารองรับกับความต้องการทางการแพทย์ ที่เพิ่มขึ้น

นายแพทย์ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเพ่นซอร์ส เทคโนโลยี จำกัด และทีม ได้ทำการพัฒนาโปรแกรม ที่ใช้ในการบริหารโรงพยาบาล หรือ Hospital OS เพื่อให้โปรแกรมดังกล่าว สามารถรองรับการทำงาน ในส่วนลงทะเบียนผู้ป่วย และงานเอกสาร รวมทั้งงานบริหารจัดกา รเพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากร ทำได้สะดวก รวดเร็ว โดยเริ่มต้นพัฒนาโปรแกรม Hospital OS ด้วยการสร้างชุมชน ให้เกิดการเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาโปรแกรม เพื่อให้รู้จัก เข้าใจ และดูแลระบบเองได้ โดยร่วมมือ และช่วยเหลือกันจากทีมงานสู่สมาชิก และจากสมาชิกสู่สมาชิกด้วยกันเอง

 

Tags: , , ,