ในงานวิจัยได้รวบรวมพันธุ์แตงกวา 615 สายพันธุ์ ใน 53ประเทศ ธรรมชาติของแตงกวาถ้าโดนแสงเยอะหรือมีช่วงแสงโดยเฉพาะในฤดูร้อนมากกว่า 12 ชั่วโมงมักจะออกเป็นดอกเพศผู้ นี่เป็นปัญหาสำหรับประเทศไทย โดยปกติแตงกวาจะมีทั้งดอกเพศผู้ และดอกเพศเมียในต้นเดียวกัน ในขณะนี้สามารถปรับปรุงพันธุ์ให้มีแต่ดอกเพศเมียได้แล้ว (ดอกเพศเมียจะพัฒนาไปเป็นผล) และได้นำพันธุ์เหล่านี้มาให้เกษตรกรปลูกกันแล้ว และสามารถปลูกได้ในทุกฤดู

โรคทั่ว ๆ ไปของแตงกวา คือ โรคหนอนชอนใบ, ราน้ำค้าง (เกิดในสภาพที่เย็นมีความชื้นมาก ประเทศไทยเกิดได้ในฤดูฝนถึงต้นฤดูหนาว) อาการคือ ใบจะเป็นสีเหลือง ลักษณะเหลี่ยม, ราแป้ง อาการคือ ใบจะออกเป็นสีขาวคล้ายแป้ง, ไวรัส จากเพลี้ยอ่อน (พาหะสำคัญคือเพลี้ยอ่อน) อาการคือเกิดที่ใบอ่อน เหลือง หยิก ถ้าเป็นแล้วต้องตัดต้นทิ้ง ทีมนักวิจัยไทยสามารถปรับปรุงพันธุ์แตงกวาให้มีสภาพทนต่อโรคเหล่านี้ได้แล้ว เกษตรกรสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) URL: http://www.biotec.or.th

 

Tags: , , , , , , ,