หัววัดความชื้นทั่วไป ที่ใช้ตามโรงสีข้าว เป็นการใช้วิธีสุ่มเมล็ดข้าว มาบดให้ละเอียด ก่อนการตรวจวัด ทำให้ทราบค่าที่ไม่แน่นอน หากนำเมล็ดข้าวแต่ละสายพันธุ์ ซึ่งมีความชื้นไม่เท่ากัน ผ่านขั้นตอนของการสีข้าว ข้าวเปลือกที่มีความชื้นต่ำ มีจำนวนข้าวหักมาก แต่ถ้าข้าวเปลือกที่มีความชื้นมาก เมล็ดข้าวก็จะป่น จึงต้องนำข้าวเปลือกไปตากแดด หรืออบ เพื่อลดความชื้นก่อนผ่าน ขั้นตอนการกระเทาะเปลือก

การพัฒนาหัววัดความชื้น และอุณหภูมิในไซโลอบข้าว เป็นการพัฒนาอุปกรณ์ช่วย ในการตรวจวัดความชื้นของข้าวเปลือก ก่อนผ่านขั้นตอนการสีข้าว โดยจะฝังไมโครอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมไว้ในอุปกรณ์ ทำให้วัดความชื้นในช่วง 10-80% และอุณหภูมิ 20-100 องศาเซลเซียส สามารถวัดค่าได้ต่อเนื่อง และอ่านผลได้ทันที ช่วยให้ข้าวที่ได้หลังการสีข้าว มีคุณภาพดี เต็มเมล็ด ช่วยลดการเอาเปรียบ ระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขาย เมื่อใช้หัววัดนี้วัดความชื้นของข้าวเปลือก ขณะซื้อขายหน้าโรงสี อีกทั้งช่วยลดการนำเข้าจากต่างประเทศอีกด้วย

 

Tags: , , , , , , , ,