รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านในตอนนี้ จะนำทุกท่านไปพบกับน้องๆ และอาจารย์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง จ.ปราจีนบุรี รวมไปถึงชุมชนใกล้เคียง ที่ได้นำความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ไปใช้ทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน อย่างเช่น สถานีการเรียนรู้ สถานีบำบัดนำเสียจากโรงอาหาร ที่เน้นหลักการวิทยาศาสตร์ ในการทำถังบำบัดขึ้นมาแบบง่ายๆ โดยอาศัยการล้นของน้ำ จากถังหนึ่ง ไปยังอีกถังหนึ่ง ที่สำคัญ ไม่ใช้เครื่องจักร ให้เปลืองพลังงานอีกด้วย

สถานีปุ๋ยหมักชีวภาพ ก็นำเศษใบไม้ภายในโรงเรียน มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทำเป็นปุ๋ยหมัก เพื่อไม่ต้องนำเศษใบไม้ที่มีอยู่เยอะ ไปเผาทำลาย ให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สถานีศิลปะรักษ์สิ่งแวดล้อม ก็เน้นการนำเศษวัสดุเหลือใช้ มาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะ นอกจากไม่ต้องนำไปทิ้งให้เป็นขยะ และเกิดมลภาวะกับโลก แล้วยังได้ผลงานศิลปะสวยๆ ไว้ใช้ประโยชน์ต่างๆได้อีกด้วย นอกจากนี้น้องๆ ยังได้นำความรู้กลับมาสู่ครอบครัว และชุมชนของตนเอง แค่นี้ชุมชนก็มีส่วนร่วม ในการรับมือกับการเกิดภาวะโลกร้อนได้แล้วครับ

 

Tags: , , ,