จากปัญหาที่เกิดขึ้น กับการผลิตร่มบ่อสร้าง ที่ทำให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ไม้ผุจากการกัดกินของมอด เศษไม้เหลือทื้ง จากการทำร่ม และพัด การแตกหักเสียหายของพัด และด้ามร่ม จึงได้นำเรื่องเข้าปรึกษากับทาง iTAP ด้วยการนำวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหา

ทั้งเรื่องของ การประดิษฐ์เครื่องมือเหลาไม้ไผ่ให้เท่ากัน เพื่อแก้ปัญหาในการทำพัด การสร้างเตาอบ เพื่อช่วยลดความชื้นในไม้ไผ่ ช่วยปัญหาการแตกหักเสียหายของไม้ไผ่ เมื่อต้องส่งออกไปยังต่างประเทศ นอกจากนี้ยังได้ทำเตาเผาถ่านออกซิเจนต่ำ เพื่อช่วยแก้ปัญหาเศษไม้ที่เหลือใช้ ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ อีกทั้ง ได้น้ำส้มควันไม้ ออกมาไว้ใช้แช่โครงไม้ไผ่ เพื่อป้องกันมอด และแมลงต่างๆ ได้อีกด้วย

 

Tags: , , , , , , ,