ด้วยปัญหาในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ ที่ไม่สามารถทำให้ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ สามารถที่จะเก็บไว้ให้คงสภาพกรอบได้นาน รวมไปถึงการผลิต ที่ยังไม่ได้ตามมาตรฐาน GMP จึงได้เกิดความร่วมมือ ช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจขึ้น โดยการนำวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเข้ามาช่วย โดยผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความชำนาญ ในด้านออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร โดยเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ ที่ผลิตจากพลาสติก ที่สามารถช่วยป้องกันอากาศ ซึมเข้าสู่บรรจุภัณฑ์ได้

ซึ่งวิธีการนี้ ได้ช่วยแก้ปัญหาของผู้ประกอบการ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี รวมไปถึงการสร้างความตระหนัก ให้ผู้ประกอบการ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการผลิต และการรักษามาตรฐาน ให้เกิดขึ้นกับการผลิตอาหารของตน ทั้งในเรื่องของความสะอาด ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกวัตถุดิบ จนถึงกระบวนการสุดท้าย ในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ และการนำเทคโนโลยี เข้ามาช่วยในการลดต้นทุน ให้กับผู้ประกอบการ ทั้งในเรื่องของเตาทอด ที่ช่วยลดต้นทุนได้ถึง 150 เปอร์เซ็นเลยทีเดียว ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค ได้บริโภคสิ่งที่มีประโยชน์มากที่สุดนั่นเอง

 

Tags: , , , , , , , , ,