ปัจจุบัน การเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศของโลก และภาวะโลกร้อน กลายเป็นประเด็นสำคัญ ที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก กำลังให้ความสนใจ เพราะผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น กำลังสร้างความเสียหาย ให้กับทั้งชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนทั่วไปอย่างมาก ซึ่งทั้งหมด ก็เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ที่มีการใช้พลังงาน เพื่อการผลิต การบริโภค และการขนส่งเป็นสำคัญ ทั้งหมดล้วนเพิ่มการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ออกสู่บรรยากาศ ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโลก เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

เมื่อธรรมชาติกำลังแย่ สิ่งที่เราทุกคนควรจะช่วยกัน คือ การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้อุดมสมบูรณ์ที่สุด ต้นไม้ก็เป็นส่วนสำคัญ ในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สาเหตุสำคัญของปัญหาโลกร้อนได้เป็นอย่างดี แต่ถ้าต้นไม้ในป่าถึงฤดูผลัดใบ ไม่มีใบช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้ว เราจะทำอย่างไรดี แบบนี้ทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ช่วยได้ ด้วยงานวิจัยดีๆ ที่ช่วยลดโลกร้อนได้ ในพื้นที่ป่าผลัดใบ

ซึ่งตลอดทั้งรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านในวันนี้ ได้นำเสนอเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ไม่ไกลตัวของเราเลย ประโยชน์มหาศาลที่ได้จากต้นมะม่วงหิมพานต์ ที่นอกจากการปลูกเพื่อ สร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรแล้ว มะม่วงหิมพานต์ยังเป็นไม้ผลอเนกประสงค์ ที่ปลูกง่าย ทนแล้ง เจริญเติบโตเร็ว จึงนำมาปลูกเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับป่าเต็งรัง ในช่วงที่มีการผลัดใบของไม้ในพื้นที่ และช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนได้

 

Tags: , , , , , ,