โรคที่เกิดกับระบบทางเดินอาหารนั้น มีมากมายหลากหลายโรคที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโรคที่เกิดขึ้นในกระเพาะอาหาร โรคที่เกิดขึ้นในสำไส้เล็ก โรคที่เกิดขึ้นในลำไส้ใหญ่ โดยเฉพาะในลำไส้ใหญ่ ที่มีปัญหาค่อนข้างเยอะ ไม่ว่าจะเป็นโรคลำไส้อักเสบ โรคท้องผูก หรือขั้นร้ายแรงกว่านั้นก็คือ โรคมะเร็งที่เกิดจากอาการท้องผูก และลำไส้อักเสบบ่อยๆ เข้า จนกลายเป็นมะเร็งในที่สุด

แต่ตอนนี้ได้มีงานวิจัยดีดี ที่จะสามารถช่วยลดปัญหา ที่เกิดขึ้นในลำไส้ใหญ่ได้แล้ว นั่นก็คือการบริโภคแป้งทนย่อยต่อเอ็นไซม์ ที่จะช่วยทำหน้าที่แทนไฟเบอร์ เพื่อเข้าไปทำให้ร่างกายของเรา สามารถขับถ่ายได้ง่ายขึ้น ลดปัญหาเรื่องการท้องผูกเป็นเวลานาน ลดปัญหาเรื่องอาการลำไส้อักเสบ เมื่อลดปัญหาเหล่านี้ได้แล้ว โรคมะเร็งก็จะไม่มาทำร้ายเราอีกต่อไปแน่นอน ผลพลอยได้อีกอย่างในการบริโภคแป้งข้าวทนย่อยต่อเอ็นไซม์ นั่นก็คือ ไม่อ้วน เพราะการไม่ย่อยของแป้ง ที่เรารับประทานเข้าไป ก็จะทำให้เราไม่มีปริมาณสารอาหารส่วนเกิน ที่ตกค้างอยู่ในร่างกายนั่นเอง

ด้วยงานวิจัย ที่สามารถบอกเราได้ว่า แป้งทนย่อยต่อเอ็นไซม์ สามารถช่วยให้การเกิดโรคในระบบทางเดินอาหารนั้น เกิดขึ้นได้น้อยลง จึงเป็นที่มาในการวิจัยที่จะพัฒนาแป้งทนย่อยต่อเอ็นไซม์ ที่ผลิตจากปลายข้าว และรำข้าว ที่เหลือจากโรงสีข้าว ทีมีราคาแค่น้อยนิด ให้มีราคาสูงขึ้นกว่าเดิมเป็นสิบๆ เท่า พร้อมทั้งประโยชน์ที่ได้รับกลับมาอีกมากมาย โดยในรายการวันนี้ ได้นำเสนอให้เห็นถึงกระบวนการ ในการผลิตแป้งทนย่อยต่อเอ็นไซม์ ตั้งแต่ขั้นตอนแรก จนได้ออกมาเป็นแป้งทนย่อยต่อเอ็นไซม์ เพื่อนำไปใช้งานได้จริง รวมไปถึง การทำการตรวจสอบปริมาณแป้งทนย่อยต่อเอ็นไซม์ ตามหลักมาตรฐาน เพื่อยืนยันให้แน่ใจว่า เป็นแป้งทนย่อยต่อเอ็นไซม์ได้จริงๆ และนอกจากนี้ ยังได้รับความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับ โรคที่เกิดขึ้นในระบบทางเดินอาหาร โดยเฉพาะลำไส้ใหญ่ ที่สามารถมีโรคที่จะเกิดขึ้นได้มากมายเลยทีเดียว

 

Tags: , , , , , , , ,